اکسیژن درمانی هنگام ورزش (قسمت اول)

روش اکسیژن درمانی با جریان زیاد و در حال ورزش بنام ” روش EWOT ، O2E2 از سال ۱۹۵۰ میلادی درآلمان و بسیاری از کشورهای جهان استفاده شه و بصورت اثبات شده ای در ورزشکاران حرفه ایی مورد استفاده قرار می گرفته و می گیرد و شیوع روزافزونی در بین ورزشکا…

اکسیژن درمانی هنگام ورزش (قسمت دوم )

قدم چهارم  Step 4 در این روش  یعنی اکسیژن درمانی با جریان زیاد و در حال ورزش در دومین  مرحله از فرایند درمان ما فرد را در عرض سی دقیقه از طریق صندلی های مخصوص EWOT- Massager Chair  و  با  دادن اکسیژن ۱۰۰% با جریان بالا High Oxygen Flow   د…