بهترین روش درمان آکنه و لک و مک Acne and pimples treatment       

                                           

برای درمان خستگی و چروکیده گی پوست         Anti-Aging and Anti- Wrecking 

 

برای درمان عفونت های ویروسی (تب خال HSV 1, 2 ) در مخاطات بدن    Herpes Simplex Virus

 

برای درمان عفونت های ویروسی زوستر ZONA Herpes  Zoster Virus   

                                                                 

برای درمان عفونت های قارچی و  ویروسی دستگاه تناسلی ViraVluvovaginitis                                                                     

 

برای درمان عفونت های قارچی پوست و مهبل Fungal Infection, Skin, Nail, Vagina

 

قارچ ها در قالب یک ارتباط شبه همزیستی بر روی پوست انسان حضور دارند . قارچ های عفونت زا ، آسپرژیلوس و هیستو پلاسما اغلب بدون آنکه موجب مشکلات کلینیکی گردند در پوست سالم یافت می شوند . با این وجود تحت شرایطی مشخص ، تعادل طبیعی پوست مختل شده و همین امر موجب می شود قارچ های مصنوعی تکثیر شوند . Tineacapitis به واسطه فوران جوش های چرکی پوست و بصورت پوسته پوسته نمود پیدا می کند .Tineacruris یک التهاب پوستی قارچی همراه با خارش در ناحیه کشاله ران می باشد ، که کاربرد اوزن بصورت  متوالی و موضعی حاکی از موفقیت در ریشه کن نمودن بسیاری از بیماریهای قارچی سخت و مزمن در پوست می باشد .

برای درمان عفونت های باکتریایی زخمهای عفونی مزمن Wound Aseptic Therapy    Bedsore

مطب شخصی دکتر علی تارات بر اساس الگو گیری از آخرین تکنولوژی های روز دنیا و رعایت استانداردهای جهان در زمینه انواع روشهای رایج تجویز اکسیژن – اوزن طبی در خدمت شما عزیزان است.