اوزون ( ازن- ازون – اوزن) درمانی برای پای دیابتی

چکیده

زخم پای دیابتی (DFU) یک وزنه اضافه شده به دیابت است. با افزایش صورتحساب پزشکی ، تا درمان ناموفق ، کسانی که از DFU رنج می برند می توانند از روش های درمانی جایگزین استفاده کنند. برای اولین بار در اواسط دهه 1800 ، اوزون ( ازن- ازون – اوزن) (03) به دلیل ماهیت مولکولی ذاتی ناپایداری که دارد در این زمینه مورد استفاده قرار گرفت. با کمک علم داروسازی ،  درمان های مختلف 03 در پزشکی به طور پیوسته مورد استفاده بوده است تا بدین ترتیب به کسانی که از DFU رنج می برند کمک شود. نتایج امیدوار کننده از طریق مطالعات متعدد مشاهده می شود. معمولاً مخلوطی از 02 و 03 در دستگاههای تحت فشار مورد استفاده می باشد که در مورد درمان زخم پا تجویز می شود. زخم های پا ، به ویژه DFU ، برای حصول سریعترین نتیجه لازم جهت ارزیابی ، پاک سازی و درمان در سریع ترین زمان ممکن مورد توجه است. در صورت عدم حضور به موقع و درمان پا نتایجی از قبیل قطع عضو غیر قابل اجتناب نیست. با رشد سریع آزمایشات بالینی در زمینه اوزون ( ازن- ازون – اوزن) درمانی و تجویز سریع درمان با 03 ،  ممکن است اوزون ( ازن- ازون – اوزن) در صدر درمان DFU قرار بگیرد. شواهد قانع کننده در آزمایشات بالینی دیده می شود ، اما برای درک کامل نقش 03 در DFU باید اقدامات بیشتری صورت پذیرد.

مقدمه

زخم های پا در بیماران مبتلا به دیابت قندی 4-10٪ و شیوع آن در حدود 25٪ است. علاوه بر این ، واضح است که بیمارانی که زخم پای دیابتی (DFU) دارند بیشتر از بیماران بدون DFU در بیمارستان بستری می شوند. می توان قطع عضو را به ایسکمی ، عفونت ، نوروپاتی ، ترمیم معیوب زخم ، زخم ، گانگرن و ترومای جزئی جزئی اولیه نسبت داد. عفونت های مکرر در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 (T2DM) همراه با فشار زیاد پلانتار یک عامل اصلی و تعیین کننده برای DFUs3 می باشد. درمانهای متداول DFU دبریدمان ، بارگیری در مناطق اصطکاکی و سایر روش های مدیریت زخم امری متداول است.4 در صورت تاخیر در درمان ، عارضه عصبی و عروقی DFU می تواند منجر به گانگرن یا حتی قطع عضو شود. در مورد بیماران دیابتی که در هنگام بررسی عوارض بیماری به عنوان یک عامل اصلی دیده می شود، به نظر می رسد با هزینه های سنگین همراه با درمان پای دیابتی (DF) بار سنگینی وجود داشته باشد.6 استفاده از اوزون ( ازن- ازون – اوزن) (03) در جامعه پزشکی از اواسط سال 191 آغاز شده است. قرن7 کاربرد چندگانه 03 به دلیل ماهیت ناپایدار آن با گفتمان بزرگی روبرو شده است. با این حال ، اعتقاد بر این است که می توان استفاده از آن را با علم به دارو درمانی با فواید درمانی زیادی برای سیستمهای بیولوژیکی خاص آغاز نمود و فقط به عنوان یک روش باطنی عمل نمی کند. 8  دیده می شود که اوزون ( ازن- ازون – اوزن) در بسیاری از زمینه های کاربردی متفاوت از دندانپزشکی گرفته تا استریل کردن مناسب ابزار پزشکی استفاده می شود.7,9 اثرات مفید 03 در موارد ارتوپدی ، مخاط و عفونتهای پوستی دیده شده است.11 علاوه بر این ، شواهد در حال رشد وجود دارد که می توان از 03 جهت درمان DFU ها استفاده نمود. یک مطالعه نشان داد که درمان 03 با استفاده از تزریق رکتال می تواند موجب بهبودی شاخص قند خون همراه با جلوگیری از استرس اکسیداتیو در موشهای صحرایی دیابتی شود. 12 می توان با استفاده از چگونگی بستن زخم در DFU پس از انجام عمل جراحی 03 ، راندمان را اندازه گیری کرد. 13 در اینجا شواهد مربوط به استفاده احتمالی از اوزون ( ازن- ازون – اوزن) درمانی در DFU را مورد بررسی قرار می دهیم.

طبقه بندی دستگاه های قارچی دیابتی

چندین روش مختلف به منظور ارزیابی شدت DFU وجود دارد. رایج ترین سیستم طبقه بندی در دهه 1970 با نام طبقه بندی Meggit-Wagner ارائه شد ، که در جدول 1 خلاصه آن شده است. 14 سیستم طبقه بندی Meggit-Wagner تقریبا طولانی ترین طول را داشته است ، با این حال ، برخی محققان معتقدند که برای توصیف ایسکمی و احتمال ممکن فاقد ماده کلی است. در اوایل دهه 1990 سیستم طبقه بندی عمیق تر توسط دانشگاه تگزاس ارائه شد که در جدول 2.15 خلاصه شده است اگرچه این دو سیستم طبقه بندی امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند، اما اعتقاد بر این است که طبقه بندی  Meggit-Wagner بسیار ساده است و در عین حال طبقه بندی دانشگاه تگزاس بسیار پیچیده است که این تا زمانی که امیت جین طبقه بندی جدیدی را بر اساس عوارض عفونی و غیر عفونی ارائه دهد ، همانطور که این موضوع در جدول 3.16 نشان داده شده است.

ژنتیک مولکولی زخم های پای دیابتی

 ژن Intelectin 1 (ITLN1) پروتئینی را که به عنوان ذاتاً ، امنتین دارای فعالیت ضد عفونی کننده عروق اندوتلیال و اقدامات ضد التهابی است  را رمزگذاری می کند.

جدول 1: سیستم طبقه بندی Meggit-Wagner برای زخم پای دیابتی 14

جدول 2: سیستم طبقه بندی دانشگاه تگزاس جهت زخم پای دیابتی 15

جدول 3: سیستم طبقه بندی آمیت جین برای زخم پای دیابتی 16

“به همین دلیل ، اعتقاد بر این است که یک عامل محافظ در DFU است زیرا آنها عارضه عروقی هستند. Mrozikiewicz-Rakowska و همکارانش به دنبال ارزیابی ارتباط نوع آللی ، rs227 4907 ، از ژن ITLN و بروز DF در بیماران مبتلا به T2DM مبتلا به دیابت هستند، مطالعه ای با 670 نفر انجام شد ؛ 204 نفر دارای T2DM با DF ، 299 نفر T2DM با علائم DF و 167 نفر این علائم را نداشتند. Mrozikiewicz-Rakowska و همکارانش دریافتند که نوروپاتی ، بیماری ایسکمیک قلب ، رتینوپاتی ، چاقی ، سیگار کشیدن فعال و هایپرلیپیدمی در بیماران مبتلا به T2DM و DF بیشتر از T2DM و فاقد DF مشاهده شده است. علاوه بر این موضوع، آلل A از نوع rs2274907 در گروه DF با میزان مکرر بیشتر از گروه شاهد سالم مشاهده شد. تیم وی نتیجه گرفت که این نوع با افزایش شیوع DF همراه است.18 وی همچنین دریافت که در مردان نیز آلل آ شش گونه دارد و در مردان وجود دارد بنابراین ، مردان با انواع تک نوکلئوتیدی (SNV) در معرض خطر DF هستند. افراد دارای DFU سیتوکین های التهابی را بیش از حد ابراز داشته اند. سیتوکین هایی که در حال حاضر مشاهده می شوند عبارتند از: فاکتور نکروز تومور a (TNF-a) ، شیمیوکین ها (به عنوان مثال ، CCL2) ، فاکتور 1 سلول مشتق شده استرومائی (SDF-1) ، و اینترلوکین ها (IL) 1 و 6.19 دهمدوران و همکاران نقش و ژنوتیپ های IL-6 (rsl800795) ، TNF-a (rsl800629) و SNF-1 (rs361525) SNV در DFU وجود دارد. این مطالعه نشان داد که ژنوتیپ های IL-6-174 CC و GC در برابر دیابت محافظت می شوند ، اما هیچ ارتباطی با DFU ندارند با استفاده از GA و  TNF-a-308 AA بین افزایش حساسیت به دیابت و DFU رابطه ای وجود داشت. این موضوع از طریق سطوح سرم of -6 ، TNF-a ، و SDF-1 سرم ، همراه با سایر نشانگرهای دیابتوژن مورد مطالعه قرار گرفت. 20

تشخيص زخمهاي ديابتي

بیماران مبتلا به DFU در معرض خطر ابتلا به بیماری شریانی محیطی (PAD) هستند. علاوه بر این ، تقریباً 50٪ بیماران حاضر با DFU با PAD نیز وجود دارند.21 یک معاینه فیزیکی متداول برای بیماران دیابتی با زخم پا ، استفاده از فشار مایع مچ پا بریکی (ABI-s) است. استفاده از تست ABI به منظور درک چگونگی پیشرفت شدید PAD در بیماران مبتلا به دیفوژن است. با این حال ، بیماران دیابتی تمایل دارند که شریانهای اندام تحتانی را کلسیفیه کرده و فشار سیستولیک را در عروق پس از انقباض قلب مختل کنند. به دلیل وجود شریان های اندام تحتانی ، کلسترول های ABI به صورت کاذب قابل افزایش است. یک مطالعه نشان می دهد که به جای انجام ABI ، فرد می تواند فشار مفاصل فشار مفاصل مچ پا (ABI-d) را انجام دهد. Asbeutah و همکارانش با 51 بیمار مبتلا به DFU مواجه بودند که 26 نفر از آنها با کلسیفیکاسیون اندام تحتانی حاضر بودند و 25 نفر از آنها کلسیفیکاسیون پیشینی نداشتند. از 25 نفر دیگر به عنوان شاهد استفاده شد. به سادگی به اندازه کافی ، هر دو ABI-s و ABI-D از طریق فشار نوسان سنجی برشی و مچ پا به صورت دو طرفه اندازه گیری شدند. استفاده از آنالیز واریانس (ANOVA) اهمیت آماری را در بین افراد با استفاده از ABI-s و ABI-d نشان داد که منجر به این نتیجه می شود که ممکن است ABI-d ابزاری بهتری جهت بیماران مبتلا به DFU با شریان کلسیفیک باشد. 22 مطالعات بیشتر برای بررسی اینکه آیا اشکال دیگر ارزیابی عروق غیر تهاجمی را می توان برای ارزیابی قابل توجهی بیشتر از PAD انجام داد یا خیر مورد نیاز می باشد. ممکن است آزمایش عیب یابی مبتنی بر دستگاه برای بیماران مبتلا به DFU و PAD شامل سونوگرافی مضاعف رنگی ، آنژیوگرافی MR ، رادیوگرافی ، کاپیلاروسکوپی ، فلبوگرافی ، داپلر موج مداوم (CWD) و شاخص انگشت پا (TBI)  باشد. 23 برخی از محققان معتقدند که آزمایش ABI به اندازه دیگر موارد مانند CWD یا TBI مؤثر نیست. مطالعه ای انجام شد که 117 شرکت کننده تنها 72 بیمار مبتلا به دیابت و 45 بیمار مبتلا به دیابت جذب شدند. تمام بیماران آزمایش تشخیصی را از طریق ABI ، TBI و CWD از اندام تحتانی تحتانی دریافت کردند. برای ارزیابی درست و دقیق از سونوگرافی دوبلکس رنگی استفاده شد. Tehan و همکاران. 24 مشخص كردند كه CWD از نظر TBI یا ABI در تعیین وجود PAD در بیماران مبتلا به دیابت حساس ترین و خاص ترین مورد است. یک مطالعه دیگر در زمینه ABI به دلیل محدودیت قابل توجهی که در بیماران دیابتی ایسکمی بحرانی اندام وجود دارد ، رد شد.

اعمال اوزون ( ازن- ازون – اوزن) بر روی زخم های پای دیابتی

یک مطالعه نشان داد که آب اوزون ( ازن- ازون – اوزن)ه به همراه روغنهای اوزون ( ازن- ازون – اوزن)ه می تواند به عنوان یک ماده محرک کننده ضد عفونی کننده و شفابخش مورد استفاده قرار گیرد. “- این می تواند برای افرادی که از DFU رنج می برند ، مفید بوده و نتیجه خوبی به همراه داشته باشد. علاوه بر این ، درمان با 02-03 می تواند فاکتور رشد عروقی (VEGF) ، فاكتور رشد B (TGF – transforming) و فاكتور رشد مشتق از پلاكت (PDGF) را تغییر و بهبود دهد .27 به نظر می رسد که فاكتورهای رشد فوق به ویژه TGF-in كه در بیماران مبتلا به DFU افزایش یافته و می توانند بهبود یابند. گانگرن موضعی و بازسازی بافت. 28-30 03 باعث تجمع پلاکت ها می شود ، همراه با آزاد کردن محفظه رشد ویژه (به عنوان مثال PDGF ، TGF- and و IL-8) که به بهبود زخم ها سریع منجر می شود. 28 علاوه بر این ، 03 ، هنگامی که برای DFUs مورد استفاده قرار می گیرد ، پاتوژن ها را از بین برده و 02 باعث افزایش تکثیر فیبروبلاست می گردد.

جدول 4: مطالعات آزمایش اوزون ( ازن- ازون – اوزن) به منظور مراقبت از زخم دیابتی

 این امر به بازسازی ماتریس بین سلولی کمک کرده و موجب بهبود ناحیه اطراف DFU می شود.30 Bulynin  و همکارانش31 نشان دادند که 03 دارای خواص ضد باکتریایی است و با استفاده از روش های آبگریز روش جدیدی را برای درمان زخمها ابداع کردند. یک جریان از سیال های اوزون ( ازن- ازون – اوزن)ه تحت فشار 350 ATM ایجاد شد و ابزار “OZh-2” مورد استفاده قرار گرفت. زخم به سرعت بهبود می یابد و احتمال ابتلا به عفونت و مدت زمان درمان را کاهش می دهد. 31 یک مطالعه نشان داد که استفاده از اکسیژن درمانی بیش فعالی می تواند موجب زخم پوستی شود.32 Travagli et al.30 باور داشته باشید که روند تسریع در بسته شدن زخم در یک جمعیت جوان ممکن است ناشی از تنش 02 در 03 در ناحیه زخم اطراف باشد که به عنوان یک ماده ضد باکتری جهت کاهش عفونت باکتریایی عمل می کند. در اواخر قرن بیستم، تیمی از دانشمندان آلمانی از 03 مورد در زخم های پوستی ناشی از دیابت استفاده کردند. آنها بطور متوسط ​​25 دقیقه از کیسه پلی اتیلن استفاده کردند و غلظت آن بین 10 تا 80 میکروگرم بر میلی لیتر بود. غلظت های مختلف ذکر شده در مورد زخم های شدید مورد استفاده قرار گرفت. Zahumensky و همکاران 34.35 اظهار داشتند که تخلیه بارگیری و دبریدمان ناحیه اطراف DFU یک مرحله کلیدی در شروع درمان برای زخم نوروپاتی است. علاوه بر این ، روند بهبودی با 03 می تواند تسریع شود ، با این حال ، باید کفش مناسب پوشیده شود تا فشار غیر ضروری به پا کاهش یابد. در زخم های غیر بهبود یافته ، ترکیبی از O2-O3 ، درمانی ممکن است مفید باشد. یک مطالعه نشان داد که به دلیل خاصیت ضد عفونی کننده ذاتی و خاصیت مهار رادیکالهای بدون اکسیژن درون زا پروتئین ها و چربی های خاص می تواند موجب بهبودی و کاهش درد شود.7,36,37 علاوه بر این ، اینترفرون ، TNF و IL-2 سیستم ایمنی را فعال می کنند. این موضوع می تواند توضیح دهد که چرا کاهش 03 در عفونت در زمان استفاده از 03 درمانی برای DFU وجود دارد. مطالعات کمی نشان داده است که وقتی بیماران با زخم های ارتوپدی مواجه هستند، می توان اوزون ( ازن- ازون – اوزن) درمانی را بعد از درمان معمولی اولیه اعمال نمود. 38,39

ایمنی اوزون ( ازن- ازون – اوزن) تراپی

سودمندی و ایمنی تزریق داخل دهانی 03 در درمان زخم های مزمن هنوز قابل اعتماد ارزیابی نشده است. 44 اگرچه درمان با 03 بدون ایجاد عوارض جانبی منفی است، اما اگر خارج از پنجره درمانی آن تجویز شود ، ممکن است سمی باشد. از آنجا که تزریق داخل بدن 03 هنوز در هیچ یک از مطالعات مربوط به DFU ها استفاده نشده است ، هنوز ایمنی آن مشخص نشده است. این تزریقات ممکن است ناخواسته عفونت سطحی را به بافتهای عمیق تر منتقل کنند.44 علاوه بر این ، 03 درمانی برای زخم های عمیق ، شدیداً آلوده یا نکروبی انجام نمی شود. 35

اوزون ( ازن- ازون – اوزن) و همکارانش44 موردی از بیمار دیابتی را نشان دادند که پس از دریافت تزریق داخل رحمی 03 برای زخم، شرایط غیر بهبودی، نکروز شدید پا و عفونت را تجربه کرد. عوارض عمده ای که به  تزریق 03 برای فتق دیسک کمر مرتبط بوده است “شامل خونریزیvitreo-retinal، 47 آسیب ریشه بطن و پشت ، 48 سکته مغزی vertebrobasilar ، 49 دیسسیسیت پیوژنیک و آبسه اپیدورال شکمی50 و بیماری سپتی سمی و مرگ و میر است.51 سوزش پوستی ممکن است در اثر کاربرد موضعی 03 پدیدار شود در حالی که ممکن است تحریک تنفس به دلیل گازهای منتشره از ژنراتور ایجاد شود.35 در درمان با استفاده از 02/03 روش خودکار خود ترانسفوزیون برای پسوریازیس ، مارچتی و همکاران یک آمبولی گاز کشنده را شرح دادند.

هنگام آزمایش بر روی موش های باردار ، اثرات تراتوژنیک یا embriotoxic (یعنی ناهنجاریهای جنینی) اوزون ( ازن- ازون – اوزن) ، که از طریق انسداد روده انجام می شود ، مشخص نشده اند. در پایان ، برای اثبات عدم تحریک 03 ، کارآزمایی بالینی کنترل شده تر ضروری می باشد.

مراقبت های پیشگیرانه

اقدامات رایجی که فرد می تواند جهت جلوگیری از ابتلا به DFU انجام دهد، انجام یک غربالگری سالانه DF همراه با مداخله مراقبت ، به ویژه افرادی که در معرض عوارض بالای DF هستند می باشد. 54 دیگر اقدامات به افرادی که زخم را تجربه کرده اند، به جراحی رفع فشار عصبی محدود است. این روند می تواند از زخم بیشتر در کنار قطع عضو جلوگیری کند. 55 PAD یک عارضه مهم DF است و می تواند پیش علائم بهبودی را تعیین کند. براساس گروه مطالعات Eurodiale ، اغلب یک شیوع زخم نوروپاتیک به زخم عصبی – مشهور است. ارزیابی PAD از طریق تصویربرداری و تجدید بررسی عروق می تواند خطرات سلامتی را در صورت استفاده مناسب و به موقع درمان کاهش دهد. 56 با زخمهای نوروپاتی دیابتی می توان با از بین بردن کالوسها ، کنترل عفونت و کاهش میزان وزنی که روی پای آسیب دیده قرار می گیرد را کنترل نمود. 57 بسیاری از پزشکان موافق هستند که یکی از بهترین راهها به منظور کاهش میزان مرگ و میر و عوارض در بین کسانی که از عوارض DF رنج می برند ، تشخیص زودرس است. 58 مراقبت های کلان از طریق کلینیک های پا چند رشته ای در سراسر جهان در دسترس است. 59 تشکیل کالوس در بیماران مبتلا به DF سطح بالایی از پیش بینی تشکیل زخم را در پی دارد. می توان چنین کالوس هایی را از طریق آماده سازی های مبتنی بر اوره برطرف نمود. 60 این امر باعث می شود كه بیماران اقدامات پیشگیرانه را در نظر بگیرند زیرا یک مطالعه نشان داده است كه افراد مبتلا به DFU از كیفیت زندگی مرتبط با سلامتی برخوردار نیستند.

نتیجه

هدف از این بررسی ، فراهم آوردن پیوستگی علمی با کارآزمایی بالینی به روز ، مطالعات همکار بررسی شده و تایید کننده شواهد قانع کننده در مورد اوزون ( ازن- ازون – اوزن) درمانی در درمان DFU است. مطالعات بیشتر با حجم نمونه بیشتر شواهد موجود را تأیید می کند.

مطب شخصی دکتر علی تارات بر اساس الگو گیری از آخرین تکنولوژی های روز دنیا و رعایت استانداردهای جهان در زمینه انواع روشهای رایج تجویز اکسیژن اوزن طبی در خدمت شما عزیزان است.

به بالای صفحه بردن