اوزون درمانی

اوزون درمانی چیست؟

اوزون درمانی به روش درمانی ای گفته می‌شود که جزو پزشکی جایگزین حساب می شود.

ازون درمانی برای بهبودی و درمانی بعضی از بیماری‌ ها گاز یا مایع یا محلول ازون‌ دار را از طریق خوراکی، تزریقی، پوستی وارد بدن بیمار می‌کنند یا مایع یا محلول اوزون‌ دار را از طریق خوراکی، تزریقی، پوستی وارد بدن بیمار می‌کنند.


خواندن این مقالات را به شما پیشنهاد میکنیم:

اوزون چیست؟ ( بخش اول )

اوزون چیست؟ ( بخش دوم )

اوزون چیست؟ ( بخش سوم)

مقالات اوزون درمانی

به بالای صفحه بردن