بیماری های خودایمنی،سیسمتیک هستند و گاهی تظاهرات پوستی دارند.

از 124 بیماری خودایمنی که بیماری های ژنتیکی و تحت تاثیر عوامل محیطی و عفونی هستند فقط 14 نوع دارای تظاهرات پوستی می باشند پسوریازیس یک بیماری خودایمنی است که میتواند ارگانهای مختلفی در بدن را درگیر کرده و بیماری های متفاوتی ایجادکند علی رغم اینکه در موارد نادری حتی تظاهرات پوستی وجود ندارد و اصولا رابطه ای بین شدت درگیری بیماری پوستی و شدت درگیری دیگر ارگانها بدن پیدا نشده است .

متاسفانه بیماری های خودایمنی گاها در چند نوع متفاوت ،در یک فرد یا اعضای یک خانواده تظاهر میکند و تشخیص دقیق انواع آنها با علم امروز بشر امکانپذیر نیست.

پسوریازیس میتواند باعث درگیری مغز ،با تظاهرات روانی و اختلال خواب گردد،میتواند بادرگیری چشم ،یوویت (Uveitis) و درگیری شبکیه (Retinitis)و عصب بینایی (Optic neuritis)و اختلال در بینایی گردد،میتواند بادرگیری گوش داخلی باعث اختلال شنوایی (SNHL)وکاهش شنوایی بیمارگردد،پسوریازیس میتواند باعث درگیری غده تیرویید وکاهش یاافزایش فعالیت ان گردد.ضمن ا ینکه درمواردنادری بادرگیری غده پاراتیروییدباعث اختلال درتنظیم کلسیم بدن می گردد.بایددانست اغلب بیماران پسوریازیس دارای کمبود ویتامین D3  هستند.این بیماری با حمله به ریه باعث اختلالات انسدادی(COPD)یااختلالات ارتجاعی (CRPD)ودرنتیجه اختلالات تنفسی در بیمار میگردد.این بیماری به صورت اولیه یاثانویه باعث درگیری عروق کرونر قلب میگرددکه باعث سکته های قلبی درسنین پایین شده است.

بیماری پسوریازیس به دلیل درگیری تمام عروق کوچک بدن (میکرووسکولار)باعث درگیری کلیه به صورت انواع گلومرونفریت (Glumeronephritis)میگردد،دراین بیماری اختلال درمتابولیسم چربی ها به صورت افزایش تری گلیسیرید وLDLگزارش شده .که بعضا وجودکبدچرب رابه ان نسبت میدهند

ولی به نظر می رسد کبدچرب دراین بیماری نوعی مکانیزم خودایمنی داشته باشد.

درپسوریازیس دستگاه گوارش دچار بیماری های التهابی روده (سیلیاک وکرون)میشود.ا

در این بیماری چاقی ،فشارخون،دیابت وسندروم متابولیک دیده میشود.

درپسوریازیس درگیری التهابی مفاصل با یا بدون رماتیسم مفصلی است که اغلب بادرگیری وخشکی ناحیه ی مهره های کمری و خاجی لگن همراه است ،که باتظاهرات درد،تورم،قرمزی وداغی مفصل وخشکی صبحگاهی تظاهر میکند.به صورت خیلی نادرپسوریازیس بابیماری های افزایش تزاید سلول های لنفاوی وبعضی از انواع بدخیمی های سیستم لنفاوی دیده شده است ولی دانشمندان بروز همزمان این دو بیماری رامحتمل تر می دانند تا اینکه پسوریازیس را عامل ایجاد هاجکینگ لنفوما ونان-هاجکینگ لنفوما بدانند.

به بالای صفحه بردن