مطب شخصی دکتر علی تارات بر اساس الگو گیری از اخرین تکنولوژی روز دنیا و رعایت استانداردهای جهان با نیت ایجاد اولین مرکز درمانی- پژوهشی ایران برای تحقیق بر روی انواع روشهای رایج تجویز اکسیژن- اوزن طبی طراحی ودر قالب یک مطب و در چهار جز اجرا شده است.

1- بخش ازون درمانی OZT :

OZONE THERAPY Department

اهداف کوتاه مدت :

مطب دکتر علی تارات  با نیت درمان بیماری های که توسط FDA و TUV با روش ازون درمانی OZT به اثبات رسیده اند کار خود را شروع کرده و با مستند سازی یافته های بالینی و درمانی به روش EBM و با استقرار نرم افزار های SPSS به تحلیل داده ها و انطباق انها می پردازد.

اهداف میان مدت :

این اهداف شامل برگذاری سمینار های اموزشی و گسترش فرهنگ استفاده از ازون درمانی OZT در میان متخصصین گرانقدر و مردم عزیز ایران می باشد. گسترش فیزیکی و احداث واحدهای مشابه نیز در دستور کار است.

اهداف بلند مدت :

مطب دکتر علی تارات  با نیت ورود و بهینه سازی تکنولوژی ساخت انواع دستگاه های ازون درمانی OZT سعی دارد با تشکیل اتاق تحقیقات ازون درمانی OZT ایران اسلامی را به خود کفایی و تولید کننده بهترین و کاملترین انواع دستگاه های ازون درمانی OZT برساند.

در این راستا مرکز تحقیقات دکتر علی تارات به کمک متخصصین ذی ربط در صدد رونمایی از اولین ماشین اتوهموتراپی پیوسته Continuous Auto- Hemotherapy به عنوان یک اختراع می باشد.

2- بخش پلاسما ازون درمانی POZT :

Plasma Ozone Therapy Department

اهداف کوتاه مدت :

مطب دکتر علی تارات با نیت درمان بیماری های که توسط FDA و TUV با روش پلاسما ازون درمانی POZT به اثبات رسیده اند کار خود را شروع کرده و با مستند سازی یافته های بالینی و درمانی به روش EBM و با استقرار نرم افزار های SPSS به تحلیل داده ها و انطباق انها می پردازد.

در این مرکز با استفاده از روش پلاسما ازون درمانی POZT و با کمک محصولات ارایشی بهداشتی غنی شده با ازون که دارای ثبت اختراع است( تحت لیسانس انگلستان با برند بین المللی UO3 ) برای اولین بار در ایران اقدام به روش های جوان سازی ANTI-AGEING می پردازد .

اهداف میان مدت :

این اهداف شامل برگذاری سمینار های اموزشی و گسترش فرهنگ استفاده از پلاسما ازون درمانی POZT در میان متخصصین گرانقدر و مردم عزیز ایران می باشد. گسترش فیزیکی و احداث واحدهای مشابه نیز در دستور کار است.

اهداف بلند مدت :

مطب دکتر علی تارات با نیت ورود و بهینه سازی تکنولوژی ساخت انواع دستگاه های پلاسما ازون درمانی POZT سعی دارد با تشکیل اتاق تحقیقات پلاسما ازون درمانی POZT ایران اسلامی را به خود کفایی و تولید کننده بهترین و کاملترین انواع دستگاه های پلاسما ازون درمانی POZT برساند.

3- بخش اکسیژن درمانی با اکسیژن ۱۰۰% و فشار بیش از یک اتمسفر HBOT :

Hyperbaric Oxygen Therapy Department

اهداف کوتاه مدت :

مطب دکتر علی تارات با نیت درمان بیماری های که توسط FDA و TUV با روش HBOT به اثبات رسیده اند کار خود را شروع کرده و با مستند سازی یافته های بالینی و درمانی به روش EBM و استقرار نرم افزار های SPSS به تحلیل داده ها و انطباق انها می پردازد.

اهداف میان مدت :

این اهداف شامل برگذاری سمینار های اموزشی و گسترش فرهنگ استفاده از طب هایپرباریک در میان متخصصین گرانقدر و مردم عزیز ایران می باشد. گسترش فیزیکی و احداث واحدهای مشابه نیز در دستور کار است.

اهداف بلند مدت :

مطب دکتر علی تارات با نیت ورود و بهینه سازی تکنولوژی ساخت انواع اتاقک های هایپرباریک سعی دارد با تشکیل اتاق تحقیقات HBOT ایران اسلامی را به حد خود کفایی و تولید کننده بهترین و کاملترین انواع اتاقک های هایپرباریک برساند.

4- بخش اکسیژن درمانی با ورزش EWOT :

Exercise with Oxygen Therapy Department

اهداف کوتاه مدت :

مطب دکتر علی تارات با نیت بهبود عملکرد ورزشکاران حرفه ایی بخصوص اعضای محترم تیم های ملی ایران و فدراسیون های ورزشی با مستند سازی یافته های بالینی و درمانی به روش EBM و اخرین روشهای دنیا و با ارایه کارت الکترونیک به ثبت و تحلیل توانایی های قلبی- ریوی بازیکنان با استقرار نرم افزار های SPSS می پردازد.

باید دانست موارد مصرف EWOT در کاهش وزن Body Fitness و جوانسازی Anti- Ageing سالهاست که در سراسر دنیا بخصوص کشورهای اروپایی و امریکایی و خصوصا استرالیا استفاده گسترده ایی دارد .

اهداف میان مدت :

این اهداف شامل برگذاری سمینار های اموزشی و گسترش فرهنگ استفاده از اکسیژن درمانی با ورزش EWOT در میان متخصصین گرانقدر و ورزشکاران حرفه ایی ایران می باشد. گسترش فیزیکی و احداث واحدهای مشابه نیز در دستور کار است.

اهداف بلند مدت :

مطب دکتر علی تارات با نیت ورود و بهینه سازی تکنولوژی ساخت انواع دستگاه های اکسیژن درمانی با ورزش EWOT سعی دارد با تشکیل اتاق تحقیقات EWOT ایران اسلامی را به حد خود کفایی و تولید کننده بهترین و کاملترین انواع دستگاه های EWOT برساند.

تئوری شخصی دکتر علی تارات :

این مرکز با تعریف پروژه ” اکسیژن رسانی سریع با استفاده از روش های فوق اشباع خون مصنوعی با مخلوط گازهای اکسیژن- ازون تحت شرایط هایپرباریک و هیپوترمیک در اتاقک های Super – ICU در صدد اجرایی کردن این ارزو است.

Rapid Re-Oxygenation under Hypothermic- Hyperbaric With O2/O3 Supersaturated Artificial Blood

در این روش با استفاده از نانو ذرات کاریر فوق اشباع اکسیژن/ازون PFC که در شرایط هیپوترمی و فشار بیش از یک اتمسفر تجویز میگردند می توان با اغلب شرایط هیپوکسی حاد مبارزه کرد.

به امید اجرایی شدن این پروژه در ایران اسلامی ,دل به حمایت دانشمندان و اسپانسرهای ایرانی بسته ایم.

به بالای صفحه بردن