قسمت دوم :

عفونت در زخم های حاد و مزمن:

 :Etiology of Feetions سبب شناسی وعلت عفونت ها – A

                                                                                                                                                               اصولا در بیماری های خاصی مثل دیابت یا بیماری های خود ایمنی واسکولیت ها که جریان خون منطقه ای کاهش پیدا میکند این امر باعث کاهش اکسیژن رسانی و کاهش مواد مغذی سلولی و عدم فعالیت سیستم ایمنی بدن که عامل اصلی برطرف کننده های عفونت ها و تولید فاکتورهای ترمیم بافتی است می گردد.

این عوامل باعث عدم بهبودی زخم در بیماران مختلف به خصوص در افراد دیابتی است. این زخم ها به انواع مختلفی تقسیم می شوند که از جمله آن زخم های شریانی وزخم های وریدی است.

 

Arterial ulcer- زخم با علت شریانی:

شریان ها یا سرخرگ های بدن به دلایل متفاوتی مسدود میگردد. از ان جایی که وظیفه ی ان ها رساندن اکسیژن و مواد مغذی به سلول هاست و بیشترین فعالیت سیستم ایمنی بدن برای تولید فاکتورهای ترمیم کننده بافتی در زخم ها مختل میگردد و در نتیجه زخم های باز تشکیل میگردد.

علل زخم های شریانی عبارتند از:

-سن بالا

– سیگار و مشروبات الکلی

– فشار خون بالا وکنترل نشده به مدت طولانی که مستعد کننده ی تصلب شرایین است

– دیابت کنترل نشده ی طولانی

 170<LDL- کلسترل بالا به خصوص

-نارسایی کلیه

– نارسایی کبدی

– بیماری های خود ایمنی درگیر کننده ی شریان

-تروما به عروق شریانی به خصوص بعد از جراحی های وسیع

– ارترو اسکلروز شریانی به دلایل مختلف

– واسکولیت شیمیایی

VENOUS ULCER – زخم با علت وریدی (سیاهرگی ):

در بین زخم های عروقی / زخم های وریدی شایع ترین علت هستند. علت این موضوع این است که سیستم سیاهرگی بدن که مسیول بازگشت خون به بطن راست قلب هستند دارای دریچه های یک طرفه ای هستند که مانع از برگشت خون به اندام تحتانی میگردد.

اگر سیاهرگ ها درست عمل نکنند جریان خون سیاهرگی به قلب مختل خواهد شد و در یک نقطه ازبدن تجمع پیدا میکند ودر نتیجه تجمع خون و آسیب دیواره های سیاهرگی باعث نشست خون واگزودا به خارج رگ میشودکه این امر باعث ایجاد تورم یا ادم در اندام تحتانی میگردد. در نتیجه جریان خون کافی به بافت ها نمیرسد وامر تخلیه سموم بافتی که وظیفه سیاهرگ هاست انجام نمیشود

این مسیله میتواند باعث ایجاد زخم های عمقی و درشرایط پیشرفته زخم های باز شوند.

ازمهم ترین علل زخم های وریدی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

– رگ های با اختلال دریچه های یک طرفه یا همان سیاهرگ های واریسی

– فشارخون بالا و کنترل نشده بخصوص فشار خون بالای سیاهرگی به دلیل مشکلات ریوی

– تروما و صدمات له کننده

– بریدگی سیاهرگی به دلیل شکستن استخوان یا اجسام تیز

 که به دلیل چربی زیر پوستی ودور احشاء مانع برگشت خون به قلب  BMI<30- چاقی مفرط و

میشوند

DVT- اختلالات انعقادی که باعث ایجاد لخته در سیاهرگ ها میشوند مانند بیماری

-ترومبوز های سیاهرگ های عمقی

– نارسایی احتقانی قلبی به هر دلیل (دریچه ای / ریوی / الکتریکی / بزرگی قلب و….)

– حاملگی که به دلایل مختلف از جمله اثر فشاری بر سیاهرگ های لگنی یا ایجاد شرایط خونی خاص و مسمومیت حاملگی میتواند نارسایی سیاهرگی ایجاد کند.

از جمله علایم زخم های سیاهرگی میتوان به تب / بوی نامطبوع زخم / ترشحات غیر طبیعی وبی حسی اندام اشاره کرد. در موارد بسیار شدید که عفونت به استخوان سرایت می کند ممکن است نیاز به قطع عضو باشد.