قسمت سوم :

Chronic wound treatmentدرمان انواع زخم های مزمن :

 

اصولا علت زخم بهبود نیابنده را می توان به علل کلی زیر تقسیم کرد :

 1. Pressure wound- زخم های فشاری
 2. Diabetic wound- زخم های دیابتی
 3. Venous wound- زخم های وریدی
 4. Arterial wound – زخم های شریانی
 5. Radio therapic wound- زخم های پس از
 6. Traumatic wound – زخم های تروما
 7. Post-operation wound – زخم های پس از جراحی
 8. Ischemic-bed sure wound- زخم های بستر و ایسکمیک
 9. Lymphatic edematous wound- زخم در اثر ورم لنفاوی
 10. Burning wound- زخم های سوختگی

یک سری اقدامات Bad wound در کلیه ی انواع زخم های بهبود نیابنده یا مشترک برای درمان زخم میتوان انجام داد که مشتمل اند بر:

 

 1. Hyperbaric oxygen therapy- اکسیژن درمانی با فشاربیش ازیک اتمسفر
 2. Ozone therapy- ازون درمانی با متد های مختلف
 3. Loeal oxygen therapy- اکسیژن درمانی موضعی
 4. Negative pressure vacuum therapy- وکیوم تراپی با فشار منفی
 5. PRP- استفاده از
 6. Stem cell therapy- سلول های بنیادین
 7. Advance wound cure- روش های مدرن ترمیم زخم

 

در تمام این بیماران پوست باید توسط پزشک از نظر دمای پوست (سرد یا گرم بودن)/ رنگ پوست (ازنظر رنگ پریدگی/ بنفش شدن یا قرمزی و سیاهی شدن)/ دقت به ورم کردن پوست (در اختلال لنفاوی) وکنترل

و بررسی علایم عفونی مثل قارچ ها و میکروب ها وویروس ها در نواحی چین دار مثل لای انگشتان و بررسی میزان عرق کردن پوست از نظر کم شدن عرق در نواحی خاصی از پوست و خشک یا نمناک بودن پوست باید بررسی گردد.

همانگونه که قبلا ذکر شد علل اصلی ایجاد زخم های پای دیابتی شامل موارد زیر میشود :

به دلیل عوارض نرو پاتیک بی حسی پا ایجاد میشود و به دلیل اختلال عروقی شرایط کمبود اکسیژن و ایسکمی رخ میدهد ودر این شرایط پینه و کالوس و فرو رفتن اجسام نیز درزخم حس نمیشود وبا انتخاب کفش نامناسب احتمال فرورفتن ناخن در پا و عفونت های قارچی به دلیل پوست خشک وترکیده افزایش میابد این عوامل شرایط را برای شروع زخم پای دیابتی مهیا میکند و به مرور زمان وضع بدترو زخم وسیع تر و عمیق تر شده تاجایی که عفونت به استخوان میرسد وگاها سیاه شدن پا علت اصلی قطع پای دیابتی است.

 

الف_ پانسمان های نوین برای درمان انواع زخم ها :

 

به هر دلیلی که زخم باز یا بسته ایجاد شود  یکی ازمهم ترین فاکتور های مراقبت از آنها تمیز و استریل نگه داشتن زخم است. این کار با روش های مختلفی انجام میشود که به ترتیب توضیح داده خواهد شد.

زخم ها بر اساس یکپارچگی بودن پوست به دو نوع کلی زخم باز و زخم بسته طبقه بندی میشوند. ولی پیدا کردن علت ایجاد زخم از مهم ترین مراحل کار برای انتخاب نوع درمان مناسب برای زخم است.

با در نظر گرفتن ظاهر/ علت وقوع/ مدت زمان/ میزان پیشرفت و وجود عفونت زخم ها میتوان خطرات ناشی از زخم را حدس زد و روش مناسب درمان را پیدا کرد.

 

Open wound- زخم باز :

دراین نوع زخم ها یکپارچی پوست از دست رفته و علاوه بر پوست بافت های زیر زخم نیز صدمه دیده اند .

Close wound – زخم بسته :

در این نوع زخم ها عوامل ابتدایی ایجاد زخم در زیر پوست هستند و با گسترش و تعلیق عوامل ایجاد زخم ضایعه به پوست هم ممکن است آسیب برساند و ایجاد زخم باز کند که البته بر عکس این نکته هم امکان دارد.

Acute wound- زخم حاد :

زخم هایی که هیچگونه فاکتوری از نظر پاتولوژیک در آن ها دیده نمیشود و در زمان مورد انتظار برای یک بدن طبیعی بدون هیچ عارضه ایی بهبود میابند را زخم حاد میگویند.

Chronic wound- زخم مزمن :

اگر زخمی در عرض 3 ماه بهبود کامل پیدا نکند و یا تکرار شود به نام زخم مزمن شناخته می شود این زخم ها معمولا به دلایل پاتولوژیک منطقه ای یا سیستمیک عارض میشوند.

در تمام زخم ها اصول اولیه ای را باید برای مراقبت وبهبود آن ها به کار گرفت این قواعد شامل موارد ذیل می باشد:

1- بهتر کردن وضع مریض از نظر بیماری های زمینه ایی (کنترل قند-چربی-فشار-کم خونی و فعالیت کلیه و….).

2- بهبود وضعیت تغذیه و ترک بیمار به گونه ای که متابولیسم سلولی به حالت اولیه برگردد.

3- کم کردن و برداشت فشار از روی بافتی که دچار زخم است (بافیزیوتراپی وتشک مواج و….).

4- ایجاد رطوبت کافی برروی زخم به گونه ایی که امکان خشکی و ترک خوردگی آن به حداقل برسد.

5- دبریدمان و برداشتن تست های مرده بافت از روی زخم به وسیله لوازم کاملا استریل.

6- تمیز کردن و شستشوی زخم با محلول های ضدعفونی کننده ونرمال سالین زیاد.

7- ازبین بردن عفونت به روش های مختلف مثل اکسیژن هایپر باریک – ازون درمانی –اولتراسوند وآنتی بیوتیک های مناسب.

8- ایجاد یک پوشش مناسب با گاز استریل یا پوشش های بیولوژیک جراحی (مثل فلاپ و پوست مصنوعی).