قسمت پنجم :

Radio therapy and woundدرمان زخم ها با رادیوتراپی :

در سرطان ها زخم های بسته ایی وجود دارند که به دلیل وجود توده سرطانی بوجود آمده اند و با گسترش سرطان میتوانند به زخم باز تبدیل شده وضایعات پوستی هم ایجاد کنند از طرفی درمان با اشعه های آلفا،بتاوگاماو…. با دوز بسیار بالا میتواند باعث ایجاد نکروزاشعه ای  ( Radio necrosis ) که گاهی نکروز استخوانی ایجاد میکند.

از آنجایی که بیماران سرطانی معمولا شیمی درمانی میشوند و به شدت دچار سرکوب سیستم ایمنی و ضعف در مقابل عوامل عفونی هستند،عفونت های غیر معمول قارچی وباکتری های خطرناک بیمارستانی مثل سودوموناس درآنها دیده میشود

لذا زخم های سرطانی را به نام زخم های قارچی Fungal wound یا زخم های  سرطانی Malignant wound هم میشناسند.

در روش درمان زخم با رادیو تراپی اصولا اشعه با طول موج خاص که خاصیت ضد سرطانی ندارد به کار میرود. این اشعه اغلب از نوع گاماست و صرفا برای استریل کردن زخم به کار برده میشود. ضمن اینکه با فزایش خون رسانی به زخم باعث تحریک فاکتور های رشد سلولی و ترمیم زخم میگردد. این یک روش کمک درمانی است و نمیتواند باعث بهبودی کامل زخم شود.

استفاده از آنتی بیوتیک ها در درمان زخم های سرطانی نقش بسیار مهمی دارد.

در روش درمان زخم سرطانی با رادیو تراپی باید قبل از هر کاری سی تی اسکن انجام شود که نشان دهنده ی وسعت و شدت بدخیمی و ضایعات بافت نرم و سخت اطراف آن است .

به صورت کلی میتوان گفت 10 جلسه رادیو تراپی زخم در طول 2 تا 5 هفته یکی از رایج ترین الگوهای رادیو تراپی زخم های سرطانیست که البته باید با دیگر روش های درمان زخم های مزمن همراه باشد. تا بتوانیم به درمان قطعی برسیم. این امر به نوع سرطان،وسعت و عمق زخم سرطانی ، میزان شیمی درمانی و بیماری های زمینه ای بیمار مثل بیماری های ریوی،قلبی،کلیوی ومغز استخوان بیمار و توان سیستم ایمنی فرد بستگی دارد.

از عوارض رادیو تراپی زخم های سرطانی یا قارچی میتوان به عفونت های بیمارستانی ، میکروبی (سودوموناس) که بسیار مقاوم به درمان هستند اشاره کرد.

دراکثرنقاط دنیا علاوه بر آنتی بیوتیک درمانی از ازون درمانی هم با روش های مختلف مثل کیسه ازون یا روش تزریق ازون( DIV )به صورت سیستمیک برای درمان این زخم ها استفاده میشود.

متاسفانه در بعضی از موارد به دلیل ضعف سیستم ایمنی بیمار به دلیل بیماری زمینه ای و شیمی درمانی این عفونت با تهاجم به خون و ایجاد سپسیس باعث مرگ بیمار میگردد.