مطالب توسط rastegar_001

ضایعات پوستی بیماران خودایمنی و کنترل آن ها با اوزون – قسمت 4

اساس ژنتیکی اتوپی بیماری های آلرژیک وضعیت های ژنتیکی پیچیده ای هستند که به محرک های محیطی حساسندچندین گروه عمده از ژن ها با بیماری های آلرژیک همراهند: ژن هایی که بیان سیستمیک اتوپی را تنظیم می کنند (افزایش سنتز IgE ،ائوزینوفیلی، پاسخ های ماست سل) که به طور شایع در بیماری های آلرژیک مختلف […]

ضایعات پوستی بیماران خودایمنی و کنترل آن ها با اوزون – قسمت 3

مکانیسم التهاب آلرژیک بافتی   پاسخ های ایمنی با واسطه IgE از نظر زمانی به 3 نوع واکنش تقسیم می شوند. پاسخ فاز زودرس پاسخ فوری بعد از معرفی آنتی ژن به ارگان هدف است. این پاسخ توسط دگرانوالسیون ماست سل و آزاد شدن واسطه های ازقبل ساخته شده مشخص می شودکه فوراً یا طی […]

ضایعات پوستی بیماران خودایمنی و کنترل آن ها با اوزون – قسمت 2

ایمونوگلوبولین E و گیرنده هایش پاسخ آلرژیک حاد بستگی به IgE و توانایی آن در اتصال انتخابی به زنجیرهaگیرنده با تمایل باالیا پایین (FCERI یا FCERII} CD23}) آن دارد. اتصال متقاطع مولکولIgE متصل به گیرنده توسط آلرژن یک کمپلکس آبشار سیگنالینگ داخل سلولی را شروع می کند که پس از آن مدیاتورهای مختلف التهاب آلرژیک […]

ضایعات پوستی بیماران خودایمنی و کنترل آن ها با اوزون – قسمت 1

آلرژی و اساس ایمونولوژیک بیماری آتوپیک : بیماران آلرژیک یا آتوپیک مبتلابه شرایط تغییر یافته ای درواکنش دهی به آنتی ژن های محیطی شایع و غذاها هستند ، که در بیشتر افرادسالم منجر به واکنش های بالینی نمی شوند . بیماران مبتلا به آلرژی بالینی معمولا آنتی بادی ایمونوگلوبولین IgE) E) علیه آنتی ژن هایی […]

بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی – قسمت 6

اسکلرودرمی و مورفه آ تغییرات پوستی اسکلرودرمی معمولاٌ روی دست ها، پاها و صورت شروع می شوند و همراه اپیزودهایی از ادم غیرگوده گذار راجعه هستند. اسکلروز پوست در دیستال از روی انگشتان شروع می شود (اسکلروداکتیلی) و به سمت پروگزیمال پیشرفت می کند، و معمولاٌ همراه با خوردگی استخوان نوک انگشتان است که ممکن […]

بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی – قسمت 5

پمفیگوئید مخاطی – غشایی پمفیگوئیدمخاطی-غشایی (MMP) یک بیماری تاولی ایمنی  ساب اپی تلیال ،اکتسابی و نادر است که با ضایعات اروزیو غشاهای مخاطی و پوست مشخص می شود که باعث ایجاد اسکار در برخی از نواحی درگیر می شوند. مکان های شایع درگیری شامل مخاط دهان (به ویژه لثه) و ملتحمه هستند، سایر مکان هایی […]

بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی – قسمت 4

درماتیت هرپتی فرم درماتیت هرپتی فرم (DH) یک بیماری پوستی پاپولووزیکولر و شدیداٌ خارش دار است که با ضایعات قرینه روی سطوح اکستانسور (به عبارتی، آرنج ها، زانوها، باتک ها، پشت، اسکالپ و خلف گردن) مشخص می شود. ضایعات اولیه در این اختلال شامل پاپول ها ، پاپولووزیکول ها یا پلاک های کهیری هستند . […]

بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی – قسمت 3

پمفیگوس پارانئوپلاستیک پمفیگوس پارانئوپلاستیک (PNP) یک بیماری مخاطی جلدی آکانتولیتیک اتوایمیون است که همراه با نئوپلاسم پنهان یا اثبات شده است . بیماران دچار PNP معمولا ضایعات مخاطی دردناک همراه با ضایعات لیکنوئید و / یا پاپولواسکواموس دارند که اغلب به سمت تاول پیش می روند. درگیری کف دست و پا دراین بیماران شایع است […]

بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی – قسمت 2

شکل 2. پمفیگوس وولگاریس A. پمفیگوس وولگاریس،تاول های شلی رانشان می دهد که به راحتی پاره می شوند ، و باعث اروزیون های متعدد و پلاک های کراسته می شوند. B. پمفیگوس وولگاریس تقریباٌ همیشه مخاط دهان را گرفتار می کند و ممکن است اروزیون هایی در لثه ، مخاط بوکال، کام ، پشت حلق […]

,

بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی – قسمت 1

تعدادی از بیماری های پوستی ایمونولوژیک و اختلالات سیستمتیک باتظاهرات پوستی، امروزه به عنوان بیماری های مجزا با یافته های کلینیکی، بافت شناختی وایمونوپاتولوژی منحصر به فرد شناخته می شوند.از نظر کلینیکی،این اختلات توسط موربیدیتی (درد، خارش، بدشکلی) و در بعضی موارد، با مرگ و میر( عمدتاً به علت فقدان فعالیت سد اپیدرمی و یا […]