اثربخشی اوزون ( ازن- ازون – اوزن) درمانی در بیماران دارای ضایعات زخم ناشی از دیابت قندی

چکیده مقدمه: گسترش ضايعات پا و نكروتيك يكي از خطرناکترين عوارض جراحي بيماري ديابت است …

اثربخشی اوزون ( ازن- ازون – اوزن) درمانی در بیماران دارای ضایعات زخم ناشی از دیابت قندی ادامه مطلب »