نوشته‌ها

اکسیژن درمانی – قسمت چهارم

سیستم های با جریان بالای اکسیژن۱ هر گاه نیاز به FIO2 مشخص داشته باشیم و نمای تنفسی بیمار ثابت نباشد، از سیستم با جریان بالای اکسیژن استفده می کنیم. مهمترین مشخصه این وسایل فراهم نمودن اکسیژن با FIO2 مشخص ( مثلا از ۲۴% تا ۱۰۰%) می باشد و ارتباطی…

اکسیژن درمانی – قسمت سوم

هدف :  بررسی تاثیر تنفس سطحی بر روی FIO2 مثال ۲ : حال اگر بیمار قبل با فلوی اکسیژن, RR=20/min, 6 lit/min I/E= داشته باشد، FI O2 حاصل را محاسبه کنید. Tidal Volume=300cc ۵۰cc اکسیژن ۱۰۰% خالص در فضای ذخیره ای موجود است که با شروع دم وارد ری…

اکسیژن درمانی – قسمت دوم

عدم تناسب میزان تهویه و گردش خون به عدم تعادل بین جریان خون و تهویه، VIQ mismatchگفته می شود. این پدیده سبب می شود که ترکیب گازهای آلوئولی در قسمتهای مختلف ریه متفاوت شود. بدین ترتیب که بعضی قسمتهای ریه که دارای تهویه ی کمتری هستند،حاوی …

اکسیژن درمانی – قسمت ششم

منابع تولید اکسیژن سه نوع منبع اکسیژن جهت امور درمانی وجود دارد. الف) اکسیژن مایع داخل تانک های مخصوص قرار دارد. تانک های بزرگ توسط بیمارستانها و تانک های کوچک جهت مصارف در منزل به کار برده می شوند. تانک های اکسیژن مایع توسط تامین کنند…

اکسیژن درمانی – قسمت پنچم

 مسمومیت با اکسیژن در ریه ها    Oxygen Toxicty  Pulmonary – معمولا در شرایط نرموباریک اکسیژن صد در صد ۱۰۰% حداقل ۲۴hr ساعت وقت احتیاج داریم تا تظاهرات بالینی ریوی آشکار شوند- اگرچه این مدت زمانی در انسانی که در فشار ۲-۳ATA اتمسفر قرار …

اکسیژن درمانی چند مرحله ای

بهره گیری از روش اکسیژن درمانی چند مرحله ای (اکسیژن درمانی با ورزش)  (EWOT) بهترین هدیه ضد پیریAnti- Ageing  که شما می توانید به بدن خود ارائه دهید در مسیر مبارزه بی پایان با روند پیری، ما در نهایت یک روش درمانی را یافتیم که اکنون م…

بیماری پسوریازیس چیست؟

 بیماری پسوریازیس، یک بیماری شایع پوستی است که، چرخه زندگی سلول‌های پوستی را بهم می‌زند. پسوریازیس با افزایش سرعت ساخت سلول بر سطح پوست ، باعث بوجود آمدن تکه های نقره ای ضخیم و خارش دار، خشک و یا تکه های قرمز که گاهی اوقات دردناک هم هستند، …

درمان جدید پسوریازیس

درمان جدید پسوریازیس تشخیص پسوریازیس اساسا به جز در مواردی مانند پسوریازیس اریتودرمی، پسوریازیس پوسچولار هنگامی که آنها برای اولین بار ظاهر می شوند بالینی است. پسوریازیس خطی و پسوریازیس با پلاک مداوم، اگر ویژگی های کلاسیک پسوریازیس از بین بر…

درمان های سیستمیک پسوریازیس

درمان سیستمیک خاص به ندرت در پسوریازیس دوران کودکی مورد استفاده قرار می گیرد درمانی سیستمیک شامل رتینوئید، متوترکسات و سیکلوسپورین، بیولوژیک تنها در فرم های شدید بیماری مانند پسوریازیس اریترومرد، پوسچولار و آرتریت استفاده می شود. تمام این گزی…