نوشته‌ها

بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی - قسمت 6

اسکلرودرمی و مورفه آ تغییرات پوستی اسکلرودرمی معمولاٌ روی دست ها، پاها و صورت شروع می شوند و همراه اپیزودهایی از ادم غیرگوده گذار راجعه هستند. اسکلروز پوست در دیستال از روی انگشتان شروع می شود (اسکلروداکتیلی) و به سمت پروگزیمال پیشرفت می کند، و م…

بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی - قسمت 3

پمفیگوس پارانئوپلاستیک پمفیگوس پارانئوپلاستیک (PNP) یک بیماری مخاطی جلدی آکانتولیتیک اتوایمیون است که همراه با نئوپلاسم پنهان یا اثبات شده است . بیماران دچار PNP معمولا ضایعات مخاطی دردناک همراه با ضایعات لیکنوئید و / یا پاپولواسکواموس دارند که …