نوشته‌ها

کلیاتی درباره علت،انواع و درمان بیماری پسوریازیس PSORIASIS

کلیاتی درباره علت،انواع و درمان بیماری پسوریازیس PSORIASIS علت : پسوریازیس نوعی بیماری خودایمنی و سیستمیک است که به نام بیماری صدف یا صدفک نیز شناخته میشود. در این بیماری تظاهرات پوستی بصورت پوسته ریزی فلسی ، خارش ، قرمزی و التهاب ، ضخامت پوست…

بیماری های خودایمنی،سیسمتیک هستند و گاهی تظاهرات پوستی دارند.

از 124 بیماری خودایمنی که بیماری های ژنتیکی و تحت تاثیر عوامل محیطی و عفونی هستند فقط 14 نوع دارای تظاهرات پوستی می باشند پسوریازیس یک بیماری خودایمنی است که میتواند ارگانهای مختلفی در بدن را درگیر کرده و بیماری های متفاوتی ایجادکند علی رغم اینکه در م…