نوشته‌ها

اثرات درمانی اوزون ( ازن- ازون - اوزن) بر روی بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی: مروری بر مقالات:

 خلاصه تخمین زده می شود میزان شیوع دیابت قندی (DM)  در حدود 300 میلیون نفر در سراسر جهان باشد. کنترل ضعیف دیابت ممکن است منجر به عوارضی مانند زخم پای دیابتی یا قطع عضو شود. هنوز هم میزان زیاد قطع عضو به عنوان یک مشکل مهم اقتصادی-اجتماعی قلمداد می …

پیشرفت های اخیر در زمینه مدیریت زخم پای دیابتی مزمن غیر قابل درمان

چکیده: با افزایش تعداد بیماران دیابتی، عوارض مزمن مختلف دیابت نیز در حال افزایش می باشد. زخم پای دیابتی مزمن زخم یکی از مهمترین آنهاست که البته مغفول مانده ترین نوع دیابت نیز می باشد. زخمهای پوستی در بیماران دیابتی شایع نیستند. تقریباً 14٪…

اوزون ( ازن - ازون - ازن - ازون ) درمانی برای پای دیابتی

چکیده زخم پای دیابتی (DFU) یک وزنه اضافه شده به دیابت است. با افزایش صورتحساب پزشکی ، تا درمان ناموفق ، کسانی که از DFU رنج می برند می توانند از روش های درمانی جایگزین استفاده کنند. برای اولین بار در اواسط دهه 1800 ، اوزون ( ازن - ازون -ازن - ا…

زخم پای دیابتی

زخم پای دیابتی همانطور که از اسمش برمی آید نوعی زخم در پای بیماران مبتلا به دیابت است که در اثر عوامل زمینه ای موجود در بیماری دیابت ایجاد می شود. این عوامل بطور کلی عبارتند از کاهش حس در پاها ناشی از اختلال حسی موجود در دیابت بنام نوروپ…

اوزون ( ازن- ازون - اوزن) درمانی برای پای دیابتی

چکیده زخم پای دیابتی (DFU) یک وزنه اضافه شده به دیابت است. با افزایش صورتحساب پزشکی ، تا درمان ناموفق ، کسانی که از DFU رنج می برند می توانند از روش های درمانی جایگزین استفاده کنند. برای اولین بار در اواسط دهه 1800 ، اوزون ( ازن- ازون - اوزن) (…