نوشته‌ها

مبانی طب هایپرباریک -پیشگفتار مولف

ضمن شکر و سپاس بی انتها به درگاه الله که جز خیر و مهربانی نیست باید عرض کنم آنچه تا بحال به عناوین مختلف و صورتهای متفاوت به عنوان تحقیقاتی در حوزه علم اکسیژن درمانی با فشار بیش از یک اتمسفر HBOT انجام گرفته است منتج به تایید اثرات درمانی این روش کم…