نوشته‌ها

پای دیابتی - Diabetic foot - قسمت ششم

قسمت ششم : درمان زخم های پا : اصولا روش درمان هر بیماری به علت ایجاد آن برمیگردد. درمورد زخم های پا باید علت اصلی آن را شناسایی کرد.برخی از عوامل ایجاد زخم در پا یا دیگر نقاط بدن شامل اند بر:   1- دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 که معم…

پای دیابتی - Diabetic foot - قسمت پنجم

قسمت پنجم : Radio therapy and woundدرمان زخم ها با رادیوتراپی : در سرطان ها زخم های بسته ایی وجود دارند که به دلیل وجود توده سرطانی بوجود آمده اند و با گسترش سرطان میتوانند به زخم باز تبدیل شده وضایعات پوستی هم ایجاد کنند از طرفی درما…

پای دیابتی - Diabetic foot - قسمت چهارم

قسمت چهارم : Diabetic foot and ozone therapy ازون درمانی چیست؟ ازون (ازن-اوزن-اوزون) نوعی اکسیژن فعال 3 (سه) اتمی است که به عنوان قویترین آنتی بیوتیک جهان شناخته شده است. این گاز بی رنگ و با بوی مخصوصی است که میتواند تمام انواع باکتری ها …

پای دیابتی - Diabetic foot - قسمت سوم

قسمت سوم : Chronic wound treatmentدرمان انواع زخم های مزمن :   اصولا علت زخم بهبود نیابنده را می توان به علل کلی زیر تقسیم کرد : Pressure wound- زخم های فشاری Diabetic wound- زخم های دیابتی Venous wound- زخم های وری…

پای دیابتی - Diabetic foot - قسمت دوم

قسمت دوم : عفونت در زخم های حاد و مزمن:  :Etiology of Feetions سبب شناسی وعلت عفونت ها – A                                                                                                                                                                اصولا در بیماری های خاصی مثل دیابت یا بیماری های خود ایمنی واسکولیت ها که جریان خون منطقه ای کاهش پیدا میکند این امر باعث کاهش اکسیژن رسانی و کاهش مواد مغذی سلولی و عدم فعالیت سیستم ایمنی بدن که عامل اصلی بر…

پای دیابتی - Diabetic foot - قسمت اول

قسمت اول : 1_تعریف زخم و آنچه درباره ی زخم ها باید بدانیم: هرنوع آسیب به پوست و بافت های نرم یا سخت بدن که ناشی از عوامل فیزیکی / شیمیایی یا فیزیولوژیکی و پاتولوژیک باشد را زخم می نامیم. گاهی زخم تظاهر پوستی ندارد و مثلا به دلیل ضربه بافت…

پیشرفت های اخیر در زمینه مدیریت زخم پای دیابتی مزمن غیر قابل درمان

چکیده: با افزایش تعداد بیماران دیابتی، عوارض مزمن مختلف دیابت نیز در حال افزایش می باشد. زخم پای دیابتی مزمن زخم یکی از مهمترین آنهاست که البته مغفول مانده ترین نوع دیابت نیز می باشد. زخمهای پوستی در بیماران دیابتی شایع نیستند. تقریباً 14٪…