بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی – قسمت 3

پمفیگوس پارانئوپلاستیک پمفیگوس پارانئوپلاستیک (PNP) یک بیماری مخاطی جلدی آکانتولیتیک اتوایمیون است که همراه با …

بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی – قسمت 3 ادامه مطلب »